www. mkzz.org.pl
Małopolska Konfederacja Zwi±zków Zawodowych
Strona główna
Aktualno¶ci
Władze
Członkowie
Statut
Historia
OPZZ
Nasz Region Małopolska
nasz region
puchar


Władze MKZZ:

Lista członków Rady

Małopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych - Czerwiec 2010 r.1. Irena Argasińska NSZZ Prac. Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych "NOWOMAG" S.A.
2. Władysław BiskupZZ Prac. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
3. Piotr BłautMNSZZ "GÓRNIKÓW" w ZGH "Bolesław" S.A. Bukowno
4. Wanda BogaczMZZ Prac. Ochrony Zdrowia w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
5. Małgorzata BorowiecZakładowa Organizacja Związkowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu
6. Jan BrachNSZZ Prac. Domu Pomocy Społecznej
7. Bogusław BurkotMZZ Prac. Fabryki Maszyn "GLINIK"
8. Zdzisława GorzkowiczZZ Pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
9. Beata GruszkaZZ Prac. Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach
10. Wiesław GrzywaNSZZ Prac. Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMAX" sp. z o.o.
11. Jan HujdusZZ Prac. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieskaniowej w Bieczu
12. Jan KajdaMNSZZ "GÓRNIKÓW" w ZGH "Bolesław" S.A. Bukowno
13. Zbigniew KarczewskiZakładowa Organizacja Związkowa Prac. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
14. Elżbieta KlimekZZ Prac. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
15. Elżbieta Kolczyńska - KlichZZ Prac. Ochrony Zdrowia przy Ośrodku Rehablilit. Narządów Ruchu Krzeszowice
16. Marzena KolutNSZZ Prac. Krakowskiej Fabryki Armatur S.A.
17. Kazimierz KrokZZ Uzdrowisk Polskich przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wysowa
18. Tadeusz LibrontMZZ Prac. Fabryki Maszyn "GLINIK"
19. Mirosław LiszkaZZ Prac. Kopalni Surowców Skalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Klęczanach
20. Andrzej LudwikowskiZZ Robotników przy "Andoria-Mot" Sp. z o.o. w Andrychowie
21. Jolanta MarchewkaMZZ Prac. Ochrony Zdrowia w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
22. Jerzy NiżnikNiezależny Samorządowy ZZ Prac. Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych "SANEL"
23. Antoni PadłoZZ Prac. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
24. Luiza Pawlikowska Zakładowa Organizacja Związkowa Prac. Szpitala św. Anny w Miechowie
25. Mieczysław PrzybyłoNSZZ Prac. Fabryki Osłonek Białkowych w Białce
26. Adam RusinZZ Prac. Operatora Przesyłu Gazu Budowy i Eksploatacji Gazowej z siedzibą w Tarnowie
27. Małgorzata StaniecZZ Kolejarzy Rzeczpospolitej
28. Elżbieta SzczygiełZakładowa Organizacja Zw. Fizjoterapeutów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
29. Stanisław TowarekNSZZ Prac. Zespołu Opieki Zdrowotnej nr. 6 w Proszowicach
30. Małgorzata Turko-OkarmaZZ Prac. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
31. Anna WoszekNSZZ Prac. Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr. Adamy Szebesty w Rabce Zdroju
32. Tomasz ZającZZ Prac. Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju
33. Adam ZawodnyZZ Kolejarzy Rzeczpospolitej
34. Marek RyśZakł.Org. Zw. Prac. Izby Wytrzeźwień w Tarnowie
35. Tomasz MorawikZakł. Org. Zw. Prac. POLATIS Ltd. Sp.z.o.o.
36. Ryszard WanatTerenowa Organizacja Związkowa w Krakowie
37. Aleksandra PałkowskaMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników SOLID MCG Sp. z o.o. w Krakowie
38. Marek SzyjkaZakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
39. Waldemar DacaZakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
40. Ryszard SzostakZakładowa Organizacja Prac. Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.